อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ในปัจจุบันสาเหตุของการตายที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจพบประมาณร้อยละ 50 ของประชากร เนื่องจากภาวะระดับไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ Continue reading “อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง”